61 864 67 09
robalex@robalex.com.pl

Spis zaświadczeń

Dezynsekcja II
Deratyzacja II
Dezynfekcja II

Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy oraz metodą fumigacji. Organizacja, czystość i profilaktyka w dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.
Pierwsza pomoc medyczna oraz zagrożenia występujące podczas zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.
Usługi ddd w aspekcie zagrożeń dla człowieka i otoczenia oraz wymagań norm ISO w zakresie zarządzania jakością i środowiskiem.
Systemy jakości w produkcji i dystrybucji bezpiecznej żywności. Regulacje prawne dotyczące biocydów.
Międzynarodowe i krajowe normy i standardy ochrony przed szkodnikami.
Ochrona obiektów przed szkodnikami jako niezbędny element dobrej praktyki higienicznej w przemyśle spożywczym.
Audytor wewnętrzny PN-EN ISO 9001:2001,  PN-EN ISO 2200:2006

Kontakt

Specjalistyczny Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji ROBALEX Ryszard Pietrzykowski
ul. ul Albańska 17, 60-123 Poznań

tel./faks 61 864 67 09,
tel. kom. 603 124 380, 512 908 423

robalex@robalex.com.pl