61 864 67 09
robalex@robalex.com.pl

Deratyzacja

Deratyzacja zwalczanie, za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych, wszelkich szkodliwych gryzoni - takich jak: myszy, szczury, nornice, karczowniki

Stosujemy wszelkie metody chemiczne, podejmowane przez nas działania to:   
- deratyzacja jednorazowa lub cykliczna (szczury, myszy)
- zabezpieczenie obiektów przed gryzoniami, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
- stały monitoring obiektów (osiedla mieszkaniowe, bloki mieszkalne, domy, zakłady produkcyjne, usługowe i gastronomiczne itp.)
Myszy i szczury zwalczamy przy użyciu rodentycydów najnowszej generacji, zawierające substancje zwabiające (hormonalne) oraz mumifikujące.

Stosujemy metody mechaniczne :

Odławianie gryzoni przy pomocy pułapek żywołownych , pułapek lepnych i mechanicznych.

Oferujemy usługi:

  • Identyfikacja gryzoni
  • Tępienie gryzoni w pomieszczeniach użytkowych, piwnicach, pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, w systemach kanalizacji ;
  • Zabezpieczanie obiektów przed ingerencją gryzoni z zewnątrz (tworzenie stref karmików deratyzacyjnych, likwidowanie czynników sprzyjających bytowaniu gryzoni stwarzanie tzw. szczuroszczelność obiektów);
  • Deratyzacja rolnicza i w ochronie roślin (zwalczanie gryzoni w uprawach rolnych, sadach, szklarniach);
  • Lustracja obiektów, ocena zagrożeń i kompleksowe zabezpieczanie obiektów przed gryzoniami - projektowanie, instalacja, obsługa i nadzór systemów ochrony przed gryzoniami-szkodnikami sanitarnymi;
  • Ochrona przed gryzoniami - zabiegi doraźne;
  • Zwalczanie szkodników gryzoni zgodnie z systemami i standardami GHP/GMP  AIB  BRC  IFS  HACCP ISO 22 000;
  • Monitoring (kontrola aktywności gryzoni, strefy sanitarne);
    Gryzonie należą do bardzo uciążliwych szkodników. Jeśli zasiedlą pomieszczenia, powodują duże straty wynikające z bezpośredniego niszczenia produktów żywnościowych. Spożyta przez gryzonie żywność stanowi niewielką ilość w stosunku do żywności, która zostaje zniszczona podczas żerowania gryzoni. Zwierzęta wyrządzają ogromne straty, zanieczyszczając produkty swoimi odchodami. Szczególnym zagrożeniem dla higieny jest możliwość szerzenia niektórych chorób zakaźnych np. cholera, dur brzuszny, żółtaczka zakaźna, włośnica i wiele innych chorób powodowanych przez patogeny lub pasożyty, których nosicielami są głównie szczury.

Kontakt

Specjalistyczny Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji ROBALEX Ryszard Pietrzykowski
ul. ul Albańska 17, 60-123 Poznań

tel./faks 61 864 67 09,
tel. kom. 603 124 380, 512 908 423

robalex@robalex.com.pl