61 864 67 09
robalex@robalex.com.pl

Dezynfekcja

Dezynfekcja (odkażanie) – niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych i ich form przetrwalnikowych środkami fizycznymi i chemicznymi w celu zapobieganiu zakażeniu.
Rozróżnia się dezynfekcje zapobiegawczą i ogniskową. Dezynfekcja zapobiegawcza (profilaktyczna) wykonywana stale lub okresowo w określonych przedziałach czasowych. Dezynfekcja końcowa wykonywana jest po zakończeniu choroby i okresu zakażenia .

Środki fizyczne do odkażania to: oczyszczanie mechaniczne, działanie wysoką temperaturą, bezpośrednie napromieniowanie słoneczne, napromieniowanie promieniami nadfioletowymi, wysuszanie.

W dezynfekcji znajdują zastosowanie także środki chemiczne – w postaci roztworów, emulsji, zawiesin, dymu, gazu.

Oferujemy usługi odkażania :

  • w przemyśle spożywczym
  • w pomieszczeniach inwentarskich
  • w budynkach mieszkalnych
  • po zalegających zwłokach i eksmisjach
  • zabiegiem towarzyszącym dezynfekcji jest dezodoryzacja likwidacja uciążliwych zapachów

Metodami:

  • arelozowania ULV (wytwornicą ULV, wytwornicą mgły termodynamicznej)
  • odymiania
  • ozonowania
  • myjką ciśnieniową

Skuteczna dezynfekcja to odpowiednio dobrany preparat odkażający, który powinien mieć stężenie najkorzystniejsze dla danych warunków. Stykać się bezpośrednio z całą masą lub powierzchnią odkażanych przedmiotów, działać przez określony czas i w odpowiedniej temperaturze.

Kontakt

Specjalistyczny Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji ROBALEX Ryszard Pietrzykowski
ul. ul Albańska 17, 60-123 Poznań

tel./faks 61 864 67 09,
tel. kom. 603 124 380, 512 908 423

robalex@robalex.com.pl