61 864 67 09
robalex@robalex.com.pl

Fumigacja

Fumigacja

Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie fumigacji pozwala nam dokonywać zabiegów zgodnie ze wszelkimi zasadami szeroko pojętego bezpieczeństwa, zarówno dla zdrowia i życia ludzi przebywających w sąsiedztwie fumigowanych obiektów jak i dla przechowywanych w nich produktów.

Do fumigacji stosujemy: Fosforowodór (PH3).

Fosforowodór wydzielany przez pigułki i tabletki zwalcza jaja , larwy, poczwarki i osobniki dorosłe wszystkich szkodników magazynowych, w tym rozkruszków, wołków, trojszyków, strąkowców, kapturnika zbożowca, świdrzyka cygarowca , spichrzela surinamskiego , mącznika młynarka, mklików, omacnicy spichrzanki i mola ziarniaka. Eliminuje gryzonie, jeśli występują w gazowanych pomieszczeniach.
W magazynach i spichrzach, w których przechowuje się ziarno zbóż oraz produkty jego przemiału, występuje wiele szkodników, głównie owadów i roztoczy. Owady i roztocza doskonale przystosowały się do warunków pomieszczeń zamkniętych, mogą w ciągu stosunkowo krótkiego czasu całkowicie zniszczyć przechowywane produkty.

Oferujemy:

  • Fumigacje (gazowanie) zbóż ,produktów zbożowo mącznych, produktów spożywczych, ziół.
  • Zabiegi wykonujemy w elewatorach, silosach zbożowych , komorach, kontenerach, magazynach płaskich, magazynach spożywczych pod folią.

Kontakt

Specjalistyczny Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji ROBALEX Ryszard Pietrzykowski
ul. ul Albańska 17, 60-123 Poznań

tel./faks 61 864 67 09,
tel. kom. 603 124 380, 512 908 423

robalex@robalex.com.pl