61 864 67 09
robalex@robalex.com.pl

Ozonowanie

Dezynfekcja i dezodoryzacja z wykorzystaniem ozonu.

Ozon w odpowiednich stężeniach ma silne właściwości biobójcze. Niszczy: wirusy, bakterie, grzyby, stawonogi; a także trwale usuwa przykre wonie. Ozon nie maskuje zapachów, lecz poprzez silne właściwości utleniające likwiduje ich źródło. Z uwagi na jego właściwości (utlenianie, nietrwałość) ma szerokie zastosowanie w dezynfekcji i dezodoryzacji np.:

1) Dezynfekcja powietrza, wody.
2) Dezynfekcja pomieszczeń i ich wyposażenia (np. po osobach chorych, po zmarłych, po zalaniach, odgrzybianie pomieszczeń).
3) Dezynfekcja systemów klimatyzacji i wentylacji (w budynkach, w samochodach).
4) Dezynfekcja produktów spożywczych – przedłużanie trwałości np. owoców, warzyw, jaj kurzych.
5) Dezodoryzacja – usuwanie przykrych zapachów np. dymu tytoniowego; stęchlizny, pleśni (np. po zalaniach, powodzi); spalenizny (np. po pożarach), po osobach zmarłych i innych przykrych woni.
6) Dezynsekcja powietrza z roztoczy kurzu dla alergików.

Ozon może być stosowany między innymi w:

  • pomieszczeniach mieszkalnych,
  • zakładach przemysłu spożywczego, mleczarskiego, mięsnego, rybnego
  • magazynach, chłodniach, mroźniach,
  • hotelach, noclegowniach,
  • restauracjach, barach, jadalniach, kuchniach,
  • szpitalach i przychodniach,
  • środkach transportu osobowego i towarowego.

Żeby zabieg wykonywany z wykorzystaniem ozonu był skuteczny i bezpieczny, konieczne jest uzyskanie odpowiedniego stężenia tego gazu w powietrzu przez określony czas. Aby to osiągnąć muszą być spełnione przynajmniej dwa warunki.
1) Zabieg ozonowania powinien być wykonany przy użyciu generatora ozonu o odpowiedniej do kubatury pomieszczenia wydajności;
2) Stężenie ozonu podczas zabiegu powinno być monitorowane za pomocą odpowiednich mierników.
Jako jedna z niewielu firm w Polsce dysponujemy generatorami ozonu produkowanymi przez uznanych producentów oraz elektronicznymi miernikami stężenia ozonu w powietrzu. Umożliwia to skuteczne i bezpieczne wykonanie zabiegu.


Ozon – forma alotropowa tlenu O3, cząsteczka zbudowana z trzech atomów. Gaz koloru niebieskiego, cięższy od powietrza. Temperatura topnienia – 192,7°C, temperatura wrzenia -111,9°C, gęstość 2,144 g/dm3. Ozon dziesięć razy lepiej rozpuszcza się w wodzie niż tlen cząsteczkowy. Ma bardzo silne właściwości utleniające. Ozon powstaje z tlenu atmosferycznego jako wynik wyładowań atmosferycznych i promieniowania ultrafioletowego, a także podczas reakcji tlenku azotu ze związkami organicznymi (np. podczas spalania paliw w silnikach). Jest gazem nietrwałym – okres połowicznego rozkładu 20-50 minut w powietrzu, 1-10 minut w wodzie.
Ozon jest gazem silnie utleniającym (niebezpiecznym dla zdrowia). Na terenie UE dozwolone jest przebywanie w stężeniu 0,1 ppm O3 przez osiem godzin.

Kontakt

Specjalistyczny Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji ROBALEX Ryszard Pietrzykowski
ul. ul Albańska 17, 60-123 Poznań

tel./faks 61 864 67 09,
tel. kom. 603 124 380, 512 908 423

robalex@robalex.com.pl